Cynghorwyr a Chlerc

Manylion Cynghorydd

Nid ydi’r Cynghorwyr Cymunedol yn cael eu talu – maen nhw’n rhoi o’u hamser yn wirfoddol. Pan fo pob un o’r aelodau’n bresennol, mae 10 cynghorydd i gyd. Mae 8 aelod yn cynrychioli ward Trefriw a dau arall yn cynrychioli ward Llanrhychwyn. Mae modd gweld enwau a manylion cyswllt pob cynghorydd ar hysbysfyrddau’r pentref ac isod.  Cofrestr o fuddiannau ariannol ac eraill aelodau [REGISTER OF INTEREST].

 

Julian Pritchard : Chair

Julian Pritchard

Chair

julian.pritchard@icloud.com
Cllr Mike Lees : Vice-Chair (Trefriw Ward)

Cllr Mike Lees

Vice-Chair (Trefriw Ward)

11 Gwydyr View, Trefriw, LL27 0RZ

07866 733373        mike.lees1949@icloud.com

Mike moved to Trefriw from Gallifrey in 2015. He is a flood warden for Trefriw Ward, chair of the Dyffryn branch of the Aberconwy Constituency Labour Party, and founder of the Trefriw Drips swimming club.

mike.lees1949@icloud.com
Cllr Mervyn Jehu : (Trefriw Ward)

Cllr Mervyn Jehu

(Trefriw Ward)

Gorphwysfa, Trefriw, LL27 0JU

01492 640108

 

Cllr Lindsey Porter : (Trefriw Ward)

Cllr Lindsey Porter

(Trefriw Ward)

Bryn Dyffryn, Trefriw, LL27 0JU

01492 642451

Lindsey moved to Trefriw from Lancaster in 2015 and is one of Trefriw's flood wardens. Mae hi'n dysgu Cymraeg efo Cwrs Wlpan.

 

 

cllrlindseyporter@gmail.com
Cllr Dean Sandham : (Trefriw Ward)

Cllr Dean Sandham

(Trefriw Ward)

Berth, Gower Road, Trefriw, LL270RZ

07850252503

Dean is well-known in the community, and enjoys meeting up with people -- especially for a good quiz! His previous experience makes him good at listening and helping people with issues.

Cllr Lucy Williams : (Trefriw Ward)

Cllr Lucy Williams

(Trefriw Ward)

Ty Llywelyn, Trefriw LL27 0JH

01492 643576

Lucy moved to Trefriw from Llandudno Junction in 2016. She is a trustee of the Higgins Trust.

Sandra Jehu : Clerk

Sandra Jehu

Clerk

Gorphwysfa, Trefriw, LL27 0JU

clerk@trefriwcommunitycouncil.co.uk
Vacancies :

Vacancies

We currently have four vacant seats on the council. Could you fill one? Find out how to become a community councillor.