Sedd Gwag – ward Trefriw / Casual Vacancy – Trefriw ward

Rhybudd Cyhoeddus – Sedd Gwag
Cyngor Cymuned Trefriw (ward Trefriw)
Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod.
Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd gwag petai Rheolwr y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, yn derbyn cais am etholiad o’r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y sedd gwag.

 

Public Notice – Casual Vacancy
Trefriw Community Council (Trefriw ward)
Notice is hereby given that 1 vacancy has occurred in the office of Councillor for the above mentioned Community/Ward.
An election to fill the vacancy shall be held if, within fourteen days after the date of this Notice (excluding weekends and bank holidays) a written request for such an election is received by the Democratic Services Manager, Conwy County Borough Council, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU, from TEN persons who are registered as local government electors for the electoral area in which the vacancy has occurred.

Llofnodwyd  / Signed          VjTeasdale

Clerc y Cyngor / Clerk to the Council

 

Dyddiwyd / Dated             Mai 28ain 2024 / 28th May 2024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *